Lever du ditt som DU vill? Om inte, börja vägen dit nu!

Det är viktigt att förstå att man aldrig blir färdig med sin personliga utveckling. Vanliga tankar hos oss alla är; “när jag är det här/kan det här då kan jag bli nöjd och lycklig”. Det finns alltid nya nivåer eller nya saker att lära sig och därför blir man aldrig färdig så det är lika bra att njuta av vägen dit.

 

Övning – Skriv ner hur du vill vara som person!

Svara på dessa frågor och titta på svaren så ofta du kan, helst varje dag!

 

Hur vill jag vara som person?

Ex: Bli mer social, framgångsrik, ha högre status, vara snäll, ärlig, rolig osv…

Hur vill jag att min livsstil ska se ut?

Ex: Vart vill jag bo? Hur mycket vill jag tjäna? Hur vill jag att mina relationer ska se ut? Vad vill jag göra på dagarna?

Vad är sakerna jag vill lära mig här i livet?

Ex: Spanska, spela gitarr osv…

Vad är sakerna jag vill hinna göra innan det är försent?

Ex: Resa jorden runt, hoppa fallskärm, bo utomlands osv…

 

Har du svårt att svara på frågorna? Ett bra tips är att skriva ner dina tankar regelbundet och se vad som alltid finns där eller ständigt återkommer. Det är en bra indikation på vad du verkligen vill göra i livet.

Lär dig hur du lever med integritet gentemot dina värderingar, Del 1

Det finns många böcker som betonar hur viktigt det är att förstå sina personliga värderingar, att få klarhet i vad som är viktigast för oss i livet. Men det är sällsynt att hitta en källa som täcker detta oerhört användbara koncept tillräckligt djupgående. De flesta verk som handlar om värderingar tar dig genom en process av att utvinna dina nuvarande värderingar och stannar sedan där. Men låt oss gå mycket djupare in i detta ämne. Jag vill, med Steve Pavlians lärdomar, visa dig hur du på ett smart sätt kan länka dina värderingar till dina mål.

I Del 1 kommer vi gå igenom en steg-för-steg-process för att utvinna och prioritera dina personliga värderingar. Då detta är en vanlig övning i böcker inom personlig utveckling är det är fullt möjligt att du redan har en sådan – med det sagt är det ändå ingen dum idé att läsa igenom denna process. Vem vet, kanske fördjupar den din nuvarande förståelse.

Du kommer också lära dig hur du lever med integritet gentemot dina värderingar, detta i hopp om att visa hur du medvetet kan använda dina värderingar för att fatta beslut och handla i vardagen. Det är trots allt lönlöst att upptäcka våra värderingar om vi sedan bara arkiverar bort och försummar dem. Mer om detta i Del 2!

Varför spelar värderingar roll?


Den huvudsakliga fördelen med att veta dina värderingar är att du kommer få en enorm klarhet, men i slutändan måste du även använda denna nyfunna klarhet för att göra konsekventa val och agera beslutsamt. Så, hela poängen med att upptäcka dina värderingar är att förbättra resultaten du får inom de områden i livet du värdesätter högst.

Värderingar är prioriteringar som säger du hur du ska spendera din tid – här och nu. Bland många finns det två grymma anledningar till att prioriteringar är viktiga för våra liv:

Den första anledningen är att vår tid är en begränsad resurs. Tid förnyar inte sig själv. När vi har spenderat en dag är den borta för alltid. Om vi slösar den dagen genom att lägga vår tid på handlingar som inte producerar de resultat vi söker, är den förlusten permanent. Vi kan tjäna mer pengar, förbättra våra kroppar och (oftast) reparera trasiga förhållanden, men vi kan inte göra om gårdagen. Om vi alla hade en oändlig mängd tid hade värderingar och prioriteringar vart irrelevant, men vi verkar i alla fall här på jorden vara dödliga och ha begränsade livspann – så, om vi värdesätter våra dödliga liv är det logiskt att investera dem på bästa möjliga sätt.

Som alltid är du fri att bestämma vad ”bästa” innebär för dig. Faktumet att vissa delar av livet tilltalar dig mer än vad de gör andra – att olika människor tycker om olika saker – innebär att det kommer gynna dig oerhört mycket att känna till dina värderingar. Å andra sidan, om du anser att alla tänkbara liv är lika bra (oavsett om du är prins eller pank; fit eller fet; helgon eller syndare) så kan du sluta läsa – du behöver inte denna information. Men de flesta kan säkerligen föreställa sig liv som är mycket mer tilltalande än andra.

Den andra anledningen att prioriteringar spelar roll är att vi människor har en tendens att vara rätt inkonsekventa i hur vi investerar vår tid och energi. De flesta av oss är lätt distraherade. Det är lätt att falla in i fällan av att leva för olika prioriteringar varje dag. En dag tränar du; dagen därpå slappar du. En dag jobbar du produktivt; dagen därpå paralyseras du av lathet. Om vi inte medvetet använder våra prioriteringar för att hålla oss till en tydlig och konsekvent kurs kommer vi av naturliga skäl glida av banan och hamna lite var som helst. Och det är inte svårt att föreställa sig att denna livsstil i regel ger dåliga resultat. Tänk dig, till exempel, ett flygplan som hamnade vart vinden än tog den – vem vet var den till slut skulle landa? Och flygturen i sig skulle troligen vara stressfylld och osäker.

Så av dessa två anledningar – vår begränsade tid och förkärlek för distraktion – blir det extremt viktigt att medvetet känna till och leva enligt sina värderingar. Värderingar agerar som vår kompass som varje dag för oss tillbaka på kursen, så att vi dag efter dag rör oss i den riktning som tar oss närmare och närmare vår definition av det ”bästa” möjliga livet vi kan leva. Det ”bästa” är ditt eget ideal, men otvivelaktigt kommer du, när du kommer närmare och närmare detta ideal, njuta av de ökande positiva nyanserna av ”bättre.” Detta är logiskt eftersom många resultat i livet existerar på ett kontinuum – det finns några separata enheter såsom att vara gift eller inte gift, bilägare eller inte bilägare; men faktorer som din hälsa, finansiella status, intimitet, och nivå av glädje är generellt sett kontinuerliga, det vill säga att de stegvis kan bli bättre eller sämre. Och det verkar rimligt att mer hälsa, mer lycka, mer rikedom, mer intimitet, mer inre frid, mer kärlek, etc. är bättre än mindre.

Men här är den intressanta delen: Eftersom vår tid är begränsad, och eftersom det tar tid att röra sig i kontinuumet genom nyanserna av ”bättre,” kan vi sällan omedelbart nå ”bäst.” Vi kan inte landa vårt plan riktigt än – det flyger fortfarande. Vidare, alla har olika definitioner av vad ”bäst” betyder för dem. För vissa är bra hälsa ett absolut måste. För andra är det viktigast att vara omtänksam. Och för var och en av dessa värderingar har alla människor nått olika nivåer på sina egna kontinuum. Så föreställ dig att det finns ett antal plan i luften, och att alla har startat vid olika ställen och har olika slutdestinationer. Du kan då inte sätta alla plan samma kurs om du vill att de till slut ska landa på sina respektive ”bästa” flygplatser. Varje plan kräver sin egna individuella kurs.

Som ett mer mänskligt exempel: Alla är just nu i olika hälsoskick, och alla har olika ideal för sin ”bästa” möjliga hälsa. Så den kurs varje person tar från sin startpunkt till sina egna bästa hälsoskick kommer vara unik. På grund av dessa individuella skillnader kommer några av dina ”plan” vara mycket längre ifrån sina flygplatser än andra. Om du vill väga 70 kg och just nu väger 72,5 kan detta plan se sin flygplats bakom bergen och rör sig mot landningsbanan. Om du vill bli en miljonär och just nu är luspank med en låg inkomst är det planet, å andra sidan, mycket längre bort.

Eftersom du inte kan göra allt samtidigt måste du prioritera vilka plan som är viktigast för dig. Du kanske inte har möjlighet att landa dem alla inom din livstid eftersom du inte vet hur lång ditt livspann är; du kan inte heller vara säker på hur lång tid det kommer ta att landa de olika planen. Men, make no mistake, ju närmare ett av dina flygplan kommer sin flygplats, desto bättre kommer det området i ditt liv vara.

Nu, låt oss inleda processen.

Att framkalla dina värderingar


Tiden är kommen för att gå igenom en steg-för-steg-metod för att skapa din egna värderingshierarki. Var dock beredd på att detta kan vara en tidskrävande process, och att den kommer kräva din koncentrerade uppmärksamhet. Så om det inte är ett bra tillfälle för dig att göra detta, läs gärna igenom allt nu och gör sedan färdigt det när du kan avsätta den krävda tiden. Det är kräver lite möda, men det är värt ansträngningen.

Frågan du vill ställa dig själv är: Vad är verkligen viktigt för mig i livet?

Brainstorma en lista av dina värderingar som svar på denna fråga. Försök att reducera dina svar till ett eller två enstaka ord som inkapslar varje svar. Till exempel, om ett av dina svar är, ”att ha en framgångsrik karriär,” kan du reducera det till värderingen ”framgång.”

Oroa dig inte för hur du har rangordnat din lista än eller hur lång den är. Få bara ned allt i skrift.

Så, det kanske slutar med att du har en sådan här lista:

 • Kärlek
 • Hälsa
 • Rikedom
 • Bekvämlighet
 • Nöje
 • Glädje
 • Framgång
 • Lärande
 • Frid
 • Intimitet
 • Äventyrlighet
 • Säkerhet

Det finns ingen fast regel på hur lång din lista borde vara, men ett bra intervall att sikta på är en lista inom spannet av 10-15 värderingar. Om du har mer än detta, överväg att rensa bort de marginella värderingar som bara knappt fick vara med på listan, och/eller kombinera ett flertal värderingar som är nästintill identiska och lägg dem på en enstaka rad, exempelvis prestation/bedrift.

Att prioritera dina värderingar


Nästa steg är att prioritera din lista. Detta är oftast det mest tidskrävande och svåraste steget eftersom det kräver lite medvetet tänkande.

En grym metod (den som Steve föredrar) för att prioritera sin lista med värderingar är att först identifiera toppvärderingen, sedan den näst högsta, och så vidare tills du har ommöblerat listan, rangordnat efter prioritet från toppen till botten. Så, du kanske börjar med att ställa dig själv dessa frågor: Vilken av dessa värderingar är verkligen den viktigaste för mig i livet? Om jag endast kunde tillgodose en av dessa värderingar, vilken skulle det vara? Svaret på dessa frågor, i synnerhet den sistnämnda, är din #1-värdering. Rör dig sedan nedför listan och fråga dig själv vilken av de återstående värderingarna är den näst viktigaste för dig, och så vidare, tills du har sorterat hela listan utefter prioritetsordning.

Ibland kommer din högsta prioritetsvärdering vara uppenbar för dig. Andra gånger kommer du ha minskat ned valmöjligheterna till ett par alternativ, men därefter ha svårt att avgöra vilken av dem som verkligen är den viktigaste. Om det händer, hitta på ett scenario för varje värdering, och jämför sedan de olika scenarierna.

Till exempel, om du försöker bestämma vad som är viktigast för dig mellan ”lärande” och ”frid,” ställ då dig själv frågan ”Vad skulle jag helst göra – läsa en bok eller meditera?” Detta exempel gör antagandet att läsandet av en bok skulle tillgodose din värdering av lärande, och att meditation skulle tillgodose din värdering av frid, vardera i ungefär samma utsträckning.

Så, ponera att vi har sorterat vår ovanstående lista och kommit fram till detta:

 • Frid
 • Kärlek
 • Intimitet
 • Säkerhet
 • Bekvämlighet
 • Glädje
 • Nöje
 • Hälsa
 • Lärande
 • Äventyrlighet
 • Rikedom
 • Framgång

Vad kan du säga om denna person? När du känner till en persons värderingshierarki borde du ha en hyfsad chans att göra en bra förutsägelse om deras beteende. Om denna person lever trogen sina värderingar kommer hon leva ett liv fokuserat på frid, kärlek, och intimitet före allt annat. Hennes förhållanden (både med henne själv och med andra) kommer vara oerhört viktiga för henne, och hon skulle aldrig välja framgång inom karriären över sin familj.

Å andra sidan, ponera att denna person istället har prioriterat sina värderingar i den exakt motsatta ordningen:

 • Framgång
 • Rikedom
 • Äventyrlighet
 • Lärande
 • Hälsa
 • Nöje
 • Glädje
 • Bekvämlighet
 • Säkerhet
 • Intimitet
 • Kärlek
 • Frid

Vad är detta för typ av person? Nu har vi någon som förmodligen är väldigt fokuserad på karriären, möjligen en entreprenör. Hon kommer leva ett väldigt olikt liv jämfört med personen som hade frid som sin toppvärdering. Att bli framgångsrik och rik är viktigare för denna person än hennes personliga förhållanden – teoretiskt sett, om hon har ett val mellan att göra ett framsteg inom karriären eller åka på en familjesemester, kommer hon nästan alltid prioritera karriären.

Åter igen, detta är onekligen en svår och utmanande process. Detta är inte lätta beslut att ta. Om en värdering får en plats på din lista är den definitivt viktig för dig. Genom att medvetet prioritera dina värderingar kommer du kunna förlita dig på dem när du fattar viktiga beslut i framtiden. Om du, till exempel, vet att det absolut viktigaste för dig här i livet är att känna en inre frid, kommer det vara lättare för dig att säga nej till de saker som rör dig bort från denna frid.

Nu när du har din egen värderingshierarki gjord kanske det känns som om du just har låst upp något viktigt. Många böcker som talar om värderingar behandlar det minst sagt så. Men… denna lista är i sig inte särskilt viktig. Denna lista talar bara om för dig vilka värderingar som redan har betingats in i dig – av din uppväxt och samhället. Om vi pratar enligt vår flygplansliknelse, denna lista säger dig var någonstans dina plan just nu är på väg. Men det är inte nödvändigtvis den riktning du vill att planen ska fortsätta åka i.

Ompröva dina värderingar


Nu kommer den intressanta delen. Du måste inte fortsätta leva enligt samma värderingar som du hittills gjort. Du kan medvetet ändra dem – till och med radikalt så om du önskar. Du kan gå från att vara en person som värderar frid högst till en vars topprioritet är framgång, eller vice versa. Du är inte dina värderingar. Du är tänkaren av dina tankar, men du är inte tankarna i sig. Dina värderingar är din nuvarande kompass, men de är inte det riktiga du.

Är det verkligen möjligt att du medvetet kan ändra dina värderingar? Ja, det är det. Det kommer bli tydligt i Del 2 av detta inlägg, där vi utforskar hur vi medvetet kan leva i enighet med våra värderingar. Men, nu, låt oss ge oss på denna fråga: Varför skulle du vilja ändra på dina värderingar?

Du kan vilja ändra på dina värderingar när du förstår och accepterar vart de håller på att ta dig och inser att det du just nu värderar kanske inte kommer tillåta dig att njuta av det ”bästa” möjliga livet för dig. Ditt ”bästa” liv är din vision av alla de destinationer du vill nå – det mest fantastiska ultimata öde du kan föreställa dig. Men dina värderingar är endast ett mått på din nuvarande kurs, och i de flesta fall är dessa två ting inkongruenta; det vill säga att dina nuvarande värderingar inte är i linje med kursen mot ditt bästa liv.

Ta en liten stund nu för att känna vad detta innebär för dig personligen. Om du fortsätter leva enligt dina nuvarande värderingar kan du förvänta dig att få samma resultat som du redan nu får, möjligen aningen bättre om du applicerar dem mer medvetet. Men det finns förmodligen en liten del av dig som inte är helt nöjd med vart du kommer hamna om du fortsätter på samma kurs. Vilka är ”flygplatserna” dina plan kommer flyga över men inte landa på? Kommer du aldrig uppleva ett intimt, älskande förhållande? Kommer du aldrig ha barn? Kommer du aldrig bli rik? Kommer du aldrig bygga upp en fantastiskt energisk fysisk kropp? Kommer du aldrig resa runt världen? Kommer du aldrig hjälpa din favoritvälgörenhet? Kommer du aldrig känna att du helt lever i linje med din spirituella tro?

Vad händer om dessa ”aldrig” plötsligt kunde bli möjliga för dig? Hur kan de bli det? De kan bli möjliga för dig genom att skifta dina värderingar. Och här är nyckeln: Du behöver inte upprätthålla samma värderingar livet ut. Du kan byta dem hur ofta du vill. Steve berättar att han gör om sin egen lista med värderingar varje 3-6 månader.

När du ändrar på din lista med värderingar och medvetet agerar i linje med den, ändrar du på ditt beteende och därmed även dina resultat. Och detta kan leda till otroliga, nya erfarenheter. Till exempel, om din toppvärdering är hälsa och du redan är i grym fysisk form, vad skulle hända om du ändrade din toppvärdering till rikedom? Du skulle skära ned på dina träningspass i ett tag och investera en enorm mängd energi på att bli rik. Din investering i hälsan skulle tappa lite, men i det kortsiktiga gör det nog ingen avsevärd skillnad. Hälsa kanske fortfarande står väldigt högt på din lista, men den är bara inte nummer ett längre. Så genom att avsiktligt fokusera på din nya toppvärdering rikedom, kommer du så småningom nå framgång i att skapa rikedom.

Men när du har blivit väldigt rik kanske du inte längre får någon tillfredsställelse av att fortsätta tjäna mer och mer pengar. Nu bestämmer du dig istället för att ändra din toppvärdering till omtanke – så du använder i detta scenario ditt rika och hälsosamma jag för att, med omtanke, hjälpa andra. Genom denna process av att medvetet skifta dina värderingar har du gått från en gymråtta till en entreprenör till en filantrop. Du har levt ett fantastiskt liv. Men om du alltid skulle hålla fast vid dina ursprungliga värderingar skulle du bara uppleva livet som en gymråtta. Och större delen av din sanna potential skulle förbli outnyttjad.

Att byta dina värderingar


Så hur kan du bestämma dig för hur du ska ändra på dina värderingar? Du går igenom en process väldigt lik den du gjorde när du listade och prioriterade dina värderingar förut, men nu gör du den istället med dina destinationer – dina mål. Processen för detta är exakt samma som den som beskrevs ovan. Du repeterar bara ovanstående steg med dina mål istället för dina värderingar. Här är ett exempel på en lista med mål:

 • Gå ned i vikt till 75 kg
 • Bli en miljonär
 • Flytta till Los Angeles
 • Bli en fastighetsmäklare
 • Resa genom varje land i Europa
 • Bli förälskad och gifta mig
 • Hålla ett tal inför 5000 personer
 • Hoppa tandemhopp
 • Få en roll i en film
 • Besöka månen
 • Springa ett maraton

Så, åter igen, skriv ned dina mål. Bestäm dig för vilka som är de viktigaste för dig. Prioritera dem. Och i detta fall är det okej om du har fler än 10-15 stycken. Fler än 100 är till och med OK; det kommer bara ta längre tid att prioritera dem.

Dessa mål representerar de upplevelser som du känner är del av det ”bästa” livet du kan tänkas leva. Inte ett bra liv. Inte ens ett grymt liv. Det bästa livet. Om ett liv där du aldrig reste genom Europa inte skulle vara det absolut bästa livet för dig, inkludera det målet i din lista.

Om vi igen återvänder till vår flygplansliknelse, denna lista med mål representerar din lista med flygplatser. Ser du nu problemet med att ha en statisk, icke-rörlig lista med värderingar som varar hela livet? Hur kan en enstaka värderingslista tillåta dig att göra alla dessa landningar? De värderingar som kommer göra dig till miljonär är förmodligen inte desamma som kommer få dig gift. Och de värderingar som kommer göra så att du hoppar tandemhopp är nog inte desamma som kommer få dig att bli en fastighetsmäklare. Vid något skede i ditt liv så kommer du behöva fokusera helhjärtat på ett av dessa mål medan du låter de andra sjunka lite.

Om du inte lyckas fokusera din energi på de mål som verkligen är viktiga för dig kommer några av dem sjunka helt, och detta är ett tungt pris att betala. Du kanske lyckas i din karriär men aldrig gifter dig. Eller så kanske du gifter dig men aldrig njuter av att vara fysiskt vältränad. Tänk tillbaka på de stora och meningsfulla mål som du redan har uppnått. Behövde du inte gå igenom en period där uppnåelsen av det målet var din topprioritet? Och i den processen gjorde du (förmodligen undermedvetet) ett skifte i dina värderingar för att tillgodose det målet. ”Jag minns att min fästmö gick in i bröllopsplanerings-’mode’ sex månader innan vi gifte oss.” skriver Steve, ”Hennes toppväderingar under denna tid blev saker som organisering och förberedelse, men efter vår smekmånad var de inte längre hennes toppvärderingar. De behövdes inte längre till samma utsträckning.”

Nu när du har din målhierarki, välj de främsta en eller två målen och utforma medvetet en lista med värderingar som kommer leda dig till att uppnå dem. Låt oss säga att din mållista är prioriterad som den ovanstående – ditt #1-mål är att gå ned i vikt till 75 kg. För att uppnå detta mål kanske du gör hälsa din #1-värdering. Sedan kanske du gör självdisciplin till din #2-värdering, så att du håller dig till din diet och ditt träningsprogram. Och sedan kanske lärande blir din #3-värdering, så att du tar dig tiden att utbilda inom kost och dieter. Ha i åtanke och designa dessa värderingar enligt dina egna personliga omständigheter. Vidare, som vilken annan färdighet som helst tar detta övning, men med tiden kommer du bli bättre och bättre på att designa dina värderingar så att de tillgodoser dina mål.

När du än uppnår ett stort mål är det ett bra tillfälle att välja ett nytt mål och uppdatera din lista med värderingar för att tillgodose det. När du har sprungit maratonet och du känner dig redo att ge dig på något annat, som att bli miljonär, kan du trappa ned hälsan ett par steg och endast satsa på att underhålla den, medan du istället drar upp värderingar som rikedom, framgång, och mod till listans topp för att hjälpa dig bemöta den nästa utmaningen.

Många böcker om värderingar föreslår att du utvinner dina mål ur dina värderingar. Steve, och jag själv, rekommenderar den motsatta metoden – att du utvinner dina värderingar ur dina mål. ”Jag har spenderat år med att försöka använda den första metoden, och resultatet var en hel del frustration.” berättar Steve, ”Jag kände alltid att jag saknade något eftersom min statiska lista med värderingar aldrig verkade tillåta mig att uppnå vissa mål. Så småningom klurade jag ut att det är målen som kommer i första hand, och sedan kan värderingarna anpassa sig till de målen; när ett mål sedan är uppnått, kan en helt ny hierarki av värderingar skapas.” Flygplansliknelsen gör denna skillnad väldigt tydlig – innan du kan sätta en kurs som ditt plan ska följa, måste du först fastställa vilken flygplats den ska landa på. Om du sätter kursen utan att veta destinationen, kommer du uppleva en enorm frustration när du försöker få dina plan att landa där du anser att de borde landa.

I Del 2 av detta inlägg kommer du lära dig hur du medvetet kan applicera din lista med värderingar för att fatta beslut och uppnå dina mål.

Mille Notti – Sov som en kung!

Jag är en riktig sucker för sängkläder. Det absolut bästa jag vet är att lägga mig i en nybäddad säng med nya sängkläder. Detta är dock en väldigt dyr passion! Speciellt då jag mer åren bara blir mer och mer kräsen gällande vilka material på sängkläderna som gäller. Det jag vill komma fram till med det här inlägget är iaf att om du inte testat sängkläderna från Mille Notti så måste du göra det! Dom är magiska! Jag har även köpt mitt täcke och mina kuddar därifrån. En av mina bättre investeringar skulle jag säga. Jag använder täcket året runt och sover alltid lika bra!