Lär dig hur du lever med integritet gentemot dina värderingar, Del 2

I Del 1 av detta tvådelade inlägg lärde du dig en steg-för-steg-process för att framkalla och prioritera dina värderingar. Nu, i Del 2, ska vi utforska hur man lever med integritet gentemot sina värderingar, och använder dem för att fatta beslut och handla.

Att använda dina värderingar för att fatta beslut


När du vet dina personliga värderingar kan du ”konsultera” dem när du behöver fatta ett viktigt beslut. Borde du ta det nya jobbet du blev erbjuden? Borde du gå in i ett nytt förhållande? Hur mycket tid borde du spendera med din familj? Dessa kan vara svåra beslut utan ett tydligt rätt eller fel svar. Du kanske väljer att besvara dem på olika sätt vid olika skeden av ditt liv.

Din lista med värderingar förser dig med en genväg för att fatta dessa beslut på ett intelligent sätt. När du konfronteras med ett beslut som ovan drar du helt enkelt fram din lista och kikar på hur dina värderingar är prioriterade. Fråga sedan dig själv, ”Vad skulle en person med dessa värderingar välja att göra i denna situation?” Det är oftast prioriteringen av dina värderingar som kommer besvara frågan.

Till exempel, om du blir erbjuden en befordran på jobbet som kommer öka din arbetsvecka från 40 till 60 timmar men fördubbla din inkomst, borde du ta den? Om värderingar som framgång och prestation är på toppen av din lista kommer du förmodligen tacka ja; om frihet och familj är på toppen kommer du förmodligen tacka nej. Genom att klargöra dina värderingar har du redan gjort det intensiva tänkandet som krävs för att upptäcka vad som är viktigast för dig. Så nu när du konfronteras med ett sådant beslut kan du reducera dilemmat till enbart en jämförelse av dina värderingar, och så faller det slutgiltiga svaret sedan på plats. Om en befordran innebär ökad framgång men mindre sinnesro kan du jämföra just de två värderingarna för att se om det är en bra idé eller inte. Målet här är helt enkelt att öka uppfyllelsen av dina högsta värderingar utan att låta dem bli överskuggade av de lägre värderingarna.

Kom ihåg att detta endast är ett av många paradigm, ett av många tankesätt, för att fatta beslut. Som sådant har det sina begränsningar, men du borde märka att det hjälper dig finna klarhet i ditt beslutsfattande.

 

Att uppnå enighet


När dina värderingar skiftar kan du finna att det är nödvändigt att återupprätta olika delar av ditt liv, detta för att de ska falla i linje med dina värderingar. Om framgång är din #1 personliga värdering kommer det vara viktigt för dig att uppleva det i överflöd. Framgång för dig kanske är en framgångsrik karriär, en hög inkomst, ett givande förhållande, och en frisk kropp. Fråga dig själv vilka delar av ditt liv som inte är i enighet med dina toppvärderingar, och fundera på hur du kan skapa total enighet.

När du märker en diskrepens, en skillnad, mellan din verklighet och dina värderingar har du två grundläggande alternativ för att återupprätta enighet.

För det första, du kan anpassa situationen för att återupprätta enighet. Så om hälsa är din toppvärdering och du inser att du brukar ha för mycket skräpmat hemma kan du justera innehållet i hemmets kökslådor. Hur då? Genom att ta bort skräpmaten och bunkra upp med mer hälsosamma val!

För det andra, du kan ta avstånd från situationen och börja om på nytt för att skapa enighet från grunden. Om du finner att du är i ett förhållande där du definitivt vill skaffa barn, och din pojkvän eller flickvän definitivt inte vill skaffa barn, kan du välj att separera och hitta ett mer passande och kompatibelt förhållande. (Alternativ ett, att anpassa situationen, skulle i detta fall vara att övertyga din pojkvän/flickvän om barnet – kanske inte alltid det smartaste valet.)

Så när du än möter en icke-enighet kan du antingen justera omständigheterna för att återupprätta enigheten, eller ta distans från situationen och börja om från grunden.

Steve Pavlina, författaren vars lärdomar det här inlägget härstammar ifrån, rekommenderar inte att ta det tredje alternativet, att leva med icke-enigheten, om du inte lyckas justera omständigheterna. Det skulle innebära att du levde utan integritet gentemot dina värderingar. Ett exempel skulle vara att välja att fortsätta leva i ett destruktivt förhållande med hemmavåld på grund av felplacerad lojalitet. Att leva med en icke-enighet för länge resulterar oftast i allvarliga negativa konsekvenser.

När än dina värderingar förändras är det viktigt att du ser över de olika områdena i ditt liv för att se till att de är i enighet med den person du anser att du är – och vill vara. Om du är i ett förhållande, är det kompatibelt med dina värderingar? Om du jobbar för ett företag, är dess värderingar kompatibla med dina? Om det inte finns en enighet är det dags att göra förändringar – antingen genom att anpassa eller genom att ta distans.

 

Att anpassa dina värderingar


Vid något skede kommer du möta en situation som tvingar dig att omvärdera dina värderingar. Kanske en nära vän avlider, du blir allvarligt sjuk, eller så påbörjar du ett nytt förhållande, och som en konsekvens av detta får du ett nytt perspektiv på vad som verkligen är viktigt för dig. Detta är att förväntas när du allt eftersom blir äldre och får nya upplevelser.

Plötsligt verkar din lista med värderingar inte vara en korrekt representation av den du verkligen är och vill vara. Du har förändrats för mycket. Så det är dags att omvärdera dina nuvarande värderingar och skapa en ny lista, detta förslagsvis genom att följa processen i Att leva sina värderingar, Del 1.

Beroende på hur snabbt tempo ditt liv går i och hur mycket förändring du upplever kanske du behöver uppdatera dina värderingar med några månaders mellanrum, eller så kanske de förblir relativt oförändrade i flera år.

 

Den ultimata enigheten


Det ultimata målet med att leva sina värderingar är att till slut få dem i enighet med universella principer. När du upplever hur det är att leva enligt olika värderingar kommer du inse vad som verkligen är viktigt för dig. Dina värderingar kanske skiftar en hel del i början när du sätter nya mål och får nya upplevelser, men så småningom kommer de börja stadga och sammanstråla.

Dina värderingar är en representation av din befintliga uppskattning av sanning. De representerar ditt svar till frågan om hur man ska leva. Vissa uppsättningar av värderingar kommer inte lyckas producera de resultat du vill åt; de kanske får dig att känna dig rastlös och ouppfylld. Andra uppsättningar kommer däremot ta dig närmare en känsla av kongruens, och de allra bästa resultaten får du när du agerar med integritet gentemot värderingar som i sig är i enighet med universella principer.

Denna process av att upprätta enighet är lik hur vetenskapsmän försöker upptäcka en matematisk formel för att förklara naturfenomen. Isaac Newtons kända F = ma lag var en approximation av verkligheten. Men den var ej korrekt vid relativistiska hastigheter, och så småningom bidrog Albert Einsten med en mer korrekt formel. Precis som att det fysiska universumet är försöksområdet för hypotetiska fysiska lagar, kommer universumet även ge dig feedback för att du ska veta hur nära dina värderingar är enighet med verkligheten.

Detta upptäckande är i detta fall fortfarande experimentellt, men den kan inte mätas lika vetenskapligt som Newtons gravitation. Den vetenskapliga metoden kräver att ett experiment ska kunna upprepas under samma förutsättningar – men mänskliga problem duplicerar aldrig exakt samma förhållanden. När du har gjort ett engångsbeslut i din karriär eller i ditt förhållande kommer du aldrig möta det exakt samma beslutet med identiska förhållanden igen. Eftersom vi inte kan applicera den vetenskapliga metoden på sådana situationer är det bästa vi kan göra att försöka klassa händelser enligt mönster vi tidigare har upplevt.

Detta innebär att processen för att klargöra våra värderingar är av naturen rörlig och inexakt. Det är också en unik, individuell upplevelse. Du kan inte objektivt bevisa att en uppsättning värderingar är bättre eller sämre än en annan, men du kan börja se mönster med tiden, och dessa mönster kan hjälpa peka dig i riktningen av universella principer.

Existensen av universella principer kan inte bevisas. Däremot, allt eftersom du lever med olika uppsättningar av värderingar länge nog och får tillräckligt med erfarenhet, kommer du börja se att det finns vissa värderingar som massivt överträffar andra i särskilda områden, vilket antyder att det kanske existerar en sann princip som universellt fungerar för alla.

Ett exempel på en möjlig universell princip är rättvisa. Om du faller i enighet med värderingen rättvisa och lever med integritet gentemot den, kommer du troligen se att det fungerar extremt bra. Rättvisa innebär att du behandlar alla du möter som en person, en person som är lika mycket värd som du själv – inte mer, inte mindre. Rättvisa är den fundamentala värdering på vilken demokrati är uppbyggt; USAs grundare, till exempel, fastställde denna värdering som en ”självklar” sanning, det vill säga att de ansåg att rättvisa/jämställdhet är en universell princip.

Föreställ dig att du måste designa ditt eget system för att driva ett företag eller land, och inte i förväg vet vilken roll du kommer ha när det väl lanserats. Det verkar rimligt att du skulle prioritera att designen på systemet innebar rättvisa för alla deltagare högt.

När dina värderingar inte är eniga med värderingen rättvisa kommer du finna att dina resultat drabbas negativt. Om du är orättvis i dina förhållanden eller affärstransaktioner kommer andra inse det och börja anpassa sig till din orättvisa, något som säkerligen gör det svårare för dig att uppnå ett åtråvärt utfall när du vill ha det. Personerna i fråga kanske till och med varnar andra för ditt beteende för att göra det svårare för dig att få något gjort genom andra. Så din effektivitet blir svagare ju längre icke-enigheten existerar. Men när du bygger upp ett rykte om att du är rättvis i alla dina handlingar kommer du upprätthålla ett starkt förtroende gentemot andra, och det kommer göra det mycket lättare att framkalla samarbeten.

Steve tror personligen att det ultimata målet med att leva och förfina sina värderingar är att identifiera och uppnå kongruens med universella principer. Då överensstämmer äntligen din syn på verkligheten med verkligheten i sig, och i det långa loppet kommer dina handlingar om och om igen producera de bästa möjliga resultaten. Detta är inte heller bara en individuell resa – det är en resa som hela mänskligheten upplever med varje århundrade som går. Sociala skapelser som demokrati, slaveri, eller dödsstraff kan anses vara en del av ett evigt pågående klargörande av värderingar.

Må bra och få ut det bästa av livet genom kristaller och dess energi

Från att mest ha legat och samlat damm i ett par decennier så är kristallerna tillbaka, trendigare än någonsin. Några av våra största kändisar är stora förespråkare av magiska stenar. Kim Kardashian har berättat att hon botade sin posttraumatiska stress med hjälp av en kristall. Sångerskan Adele har alltid med sig en sten på scenen för att handskas med sin scenskräck och Katy Perry sägs ha tagit till rosenkvarts för att komma över sitt ex John Mayer. Även supermodellen Miranda Kerr är ett stort fan av just rosenkvarts. Hon har berättat att hon nästan alltid bär med sig den rosa kristallen i behån. 

Alla människor är olika och kommer därför att påverkas olika mycket av kristaller. Jag brukar rekommendera att man bär kristaller så nära huden som möjligt, helst ska man ha hudkontakt. Men man kan också lägga den i fickan. Eller i ett rum hemma som man vill sprida en viss typ av energier i. 

Människan har fascinerats av stenar av olika slag, och tillskrivit dem välgörande och helande egenskaper sedan urminnes tider. Enligt en undersökning vid Stanfords universitet i USA är vi fascinerade av kristaller eftersom de ger oss något fysiskt att hålla fast vid, som förkroppsligar spiritualitet och andlighet. Det är ett behov som kan öka i tuffa tider.
Vi lever i en osäker värld där vi gärna vill försöka ta kontroll över saker och ting, därför har vi en tendens att leta efter saker som kan vara användbara för att kontrollera sådant som inte går att kontrollera, som till exempel sjukdom. Att ta kontrollen är ett sätt att försöka minska sin ångest.

Oftast är det den sten som lockar ditt intresse som du behöver. Den kanske inte är den vackraste, men det är något i dig som säger att du behöver just den. Du bör använda kristallen i minst en till två veckor. Då kommer du att känna resultat.