Att växa upp med en narcissistisk mamma eller pappa påverkar dig hela livet.

Att växa upp med en narcissistisk förälder kan få konsekvenser långt utanför barndomen. Som vuxen kan en obearbetad uppväxt ofta innebära en sämre förmåga att ta hand om egna behov, skadad självkänsla och svårighet att få relationer att fungera.

Ständig jakt på bekräftelse

En narcissistisk person kräver uppmärksamhet, och skyr inga medel för att få den. Barn till narcissistiska föräldrar lär sig tidigt att tillfredsställa och prioritera förälderns behov framför sitt eget. Eftersom barnet ofta belönas och får en efterlängtad bekräftelse när det gjort ”rätt” skapas ofta en skev självbild där barnet undervärderar sig själv. Som vuxen kan detta visa sig som dålig självkänsla, ständig jakt på tillgivenhet och ett bekräftelsebehov byggt på belöning och prestation.

Känsla av att inte räcka till

En narcissistisk person är ofta manipulativ och använder straff och hot. I barnets värld kan den krävande föräldern snabbt skapa en ängslighet, eftersom barnet vet att fel beslut straffar sig. Obearbetat kan detta odla känslor av otillräcklighet, oro och inkompetens.

Svårt att hitta sin identitet

Narcissisten ser bara det bra i sig själv. Att barnet speglar både personlighetsdrag och utseende belönas i regel, vilket gör det svårt att skapa sin egen identitet och odla de karaktärsdrag som annars skulle skapa den sanna personligheten. Det kan i sin tur leda till känslor av vilsenhet, ovisshet och osäkerhet. Att tvingas visa upp vad mamma eller pappa förväntar av dig kan skapa svåra identitetsproblem som vuxen.

Svåra skuldkänslor

För en narcissist är den egna lyckan och välbefinnandet viktigast. Personer i omgivningen, även egna barn, är medel för att se till att narcissisten mår bra. Narcissistens lycka, och olycka, är ett ständigt fokus för dess omgivning och barn till narcissister får tidigt lära sig ta ansvar för att tillgodose förälderns behov. De tar ofta så mycket ansvar att de glömmer att de är barn och blir mer av en stödjande partner och på sikt förälder till sin egen förälder. Det kan göra det svårt att bryta helt med krävande mamma eller pappa och eventuella skuldkänslor kan verka värre än en distanserad relation.

Osund pessimism

Barn till narcissister får ofta höra att de inte duger eller är bra nog. För att skydda sig mot anklagelser lär sig ofta barnet att förvänta sig det värsta. Som vuxen kan det beteendet göra det svårt att våga bli förälskad – styrd av rädslan att bli övergiven.

2 reaktioner på ”Att växa upp med en narcissistisk mamma eller pappa påverkar dig hela livet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *