Mindfullness – ju mer du tränar dig på att vara i nuet, ju mer tränar du upp din uppmärksamhet

Ett koncept som jag verkligen fallit för är det här med Mindfulness. I korthet innebär det att leva i nuet.

Jag vet själv med mig hur enkelt det är att fastna i grubblerier, att vara ängslig för saker som hänt eller vara orolig för saker som ligger framför en.

Vilken otrolig slöseri med tid och energi det är. För livet är verkligen här och nu, och ju mer du tränar dig på att vara i nuet, ju mer tränar du upp din uppmärksamhet, desto mer kan du ta del av här i livet.

Ett sätt för dig att bli mer uppmärksam och vaken på nuet är med hjälp av mindfulness övningar. Det finns många varianter på dessa övningar och många kan säkert kännas flummiga och diffusa.

Men det handlar om att träna din kropp på att vara lugn och att träna den på att vara uppmärksam på saker som händer runt omkring dig.

Övningar för att träna din uppmärksamhet

Nu tänkte jag tipsa om övningar som jag använder mig av för att bättra på min uppmärksamhet. Innan du fortsätter läsa vill jag påminna dig om att resultatet från dessa övningar kommer först när du tar dig tid och gör övningar dagligen. Precis som att du borstar tänderna varje dag och inte 7 gånger en dag i veckan, så gäller det att få in detta till en vana.

Promenad

En härlig promenad är ett utmärkt tillfälle att träna upp din uppmärksamhet. Istället för att gå runt och grubbla saker när du går, ska du fokusera på din omgivning och verkligen ta del av den. Fokusera på träd och buskar och försök att verkligen ta in det du ser. Vad har löven för färger, hur luktar det osv.

Försök att vara så närvarande du kan under din promenad, och samla på dig av alla intryck det ger dig.

Grundning

Grundning innebär att man förnimmer kroppens olika delar. Det finns olika sätt att göra detta på och här tänkte jag beskriva ett sätt du kan utföra detta på.

Börja övningen med att sätta dig bekvämt på en stol eller lägga dig på rygg. Fokusera sedan på andetaget i magen, notera hur din mage expanderar och sjunker ihop i takt med dina andetag.

Flytta sedan uppmärksamheten mot toppen av ditt huvud. Känn efter alla förnimmelser i det här området. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel sätt att känna, utan det handlar om att uppmärksamma hur det faktiskt känns just nu.

Flytta sedan fokus till ansiktet och alla delar här. Leta efter förnimmelser i det området. Därefter flyttar du fokuset systematiskt genom hela kroppen, ända ut i tårna.

När du rört dig genom alla delar så kan du fokusera en stund på hela kroppen. Uppmärksamma förnimmelser och känslor som dyker upp, utan att döma dessa. För det är viktigt att du inte dömer dessa utan enbart uppmärksammar.

Grundning är något du kan göra vart du än befinner dig. Ett utmärkt verktyg att träna på för att bli mer uppmärksam och bättre på att leva i nuet.

Har du något bra tips på hur man blir bättre på att leva i nuet?

Lär dig hur du lever med integritet gentemot dina värderingar, Del 2

I Del 1 av detta tvådelade inlägg lärde du dig en steg-för-steg-process för att framkalla och prioritera dina värderingar. Nu, i Del 2, ska vi utforska hur man lever med integritet gentemot sina värderingar, och använder dem för att fatta beslut och handla.

Att använda dina värderingar för att fatta beslut


När du vet dina personliga värderingar kan du ”konsultera” dem när du behöver fatta ett viktigt beslut. Borde du ta det nya jobbet du blev erbjuden? Borde du gå in i ett nytt förhållande? Hur mycket tid borde du spendera med din familj? Dessa kan vara svåra beslut utan ett tydligt rätt eller fel svar. Du kanske väljer att besvara dem på olika sätt vid olika skeden av ditt liv.

Din lista med värderingar förser dig med en genväg för att fatta dessa beslut på ett intelligent sätt. När du konfronteras med ett beslut som ovan drar du helt enkelt fram din lista och kikar på hur dina värderingar är prioriterade. Fråga sedan dig själv, ”Vad skulle en person med dessa värderingar välja att göra i denna situation?” Det är oftast prioriteringen av dina värderingar som kommer besvara frågan.

Till exempel, om du blir erbjuden en befordran på jobbet som kommer öka din arbetsvecka från 40 till 60 timmar men fördubbla din inkomst, borde du ta den? Om värderingar som framgång och prestation är på toppen av din lista kommer du förmodligen tacka ja; om frihet och familj är på toppen kommer du förmodligen tacka nej. Genom att klargöra dina värderingar har du redan gjort det intensiva tänkandet som krävs för att upptäcka vad som är viktigast för dig. Så nu när du konfronteras med ett sådant beslut kan du reducera dilemmat till enbart en jämförelse av dina värderingar, och så faller det slutgiltiga svaret sedan på plats. Om en befordran innebär ökad framgång men mindre sinnesro kan du jämföra just de två värderingarna för att se om det är en bra idé eller inte. Målet här är helt enkelt att öka uppfyllelsen av dina högsta värderingar utan att låta dem bli överskuggade av de lägre värderingarna.

Kom ihåg att detta endast är ett av många paradigm, ett av många tankesätt, för att fatta beslut. Som sådant har det sina begränsningar, men du borde märka att det hjälper dig finna klarhet i ditt beslutsfattande.

 

Att uppnå enighet


När dina värderingar skiftar kan du finna att det är nödvändigt att återupprätta olika delar av ditt liv, detta för att de ska falla i linje med dina värderingar. Om framgång är din #1 personliga värdering kommer det vara viktigt för dig att uppleva det i överflöd. Framgång för dig kanske är en framgångsrik karriär, en hög inkomst, ett givande förhållande, och en frisk kropp. Fråga dig själv vilka delar av ditt liv som inte är i enighet med dina toppvärderingar, och fundera på hur du kan skapa total enighet.

När du märker en diskrepens, en skillnad, mellan din verklighet och dina värderingar har du två grundläggande alternativ för att återupprätta enighet.

För det första, du kan anpassa situationen för att återupprätta enighet. Så om hälsa är din toppvärdering och du inser att du brukar ha för mycket skräpmat hemma kan du justera innehållet i hemmets kökslådor. Hur då? Genom att ta bort skräpmaten och bunkra upp med mer hälsosamma val!

För det andra, du kan ta avstånd från situationen och börja om på nytt för att skapa enighet från grunden. Om du finner att du är i ett förhållande där du definitivt vill skaffa barn, och din pojkvän eller flickvän definitivt inte vill skaffa barn, kan du välj att separera och hitta ett mer passande och kompatibelt förhållande. (Alternativ ett, att anpassa situationen, skulle i detta fall vara att övertyga din pojkvän/flickvän om barnet – kanske inte alltid det smartaste valet.)

Så när du än möter en icke-enighet kan du antingen justera omständigheterna för att återupprätta enigheten, eller ta distans från situationen och börja om från grunden.

Steve Pavlina, författaren vars lärdomar det här inlägget härstammar ifrån, rekommenderar inte att ta det tredje alternativet, att leva med icke-enigheten, om du inte lyckas justera omständigheterna. Det skulle innebära att du levde utan integritet gentemot dina värderingar. Ett exempel skulle vara att välja att fortsätta leva i ett destruktivt förhållande med hemmavåld på grund av felplacerad lojalitet. Att leva med en icke-enighet för länge resulterar oftast i allvarliga negativa konsekvenser.

När än dina värderingar förändras är det viktigt att du ser över de olika områdena i ditt liv för att se till att de är i enighet med den person du anser att du är – och vill vara. Om du är i ett förhållande, är det kompatibelt med dina värderingar? Om du jobbar för ett företag, är dess värderingar kompatibla med dina? Om det inte finns en enighet är det dags att göra förändringar – antingen genom att anpassa eller genom att ta distans.

 

Att anpassa dina värderingar


Vid något skede kommer du möta en situation som tvingar dig att omvärdera dina värderingar. Kanske en nära vän avlider, du blir allvarligt sjuk, eller så påbörjar du ett nytt förhållande, och som en konsekvens av detta får du ett nytt perspektiv på vad som verkligen är viktigt för dig. Detta är att förväntas när du allt eftersom blir äldre och får nya upplevelser.

Plötsligt verkar din lista med värderingar inte vara en korrekt representation av den du verkligen är och vill vara. Du har förändrats för mycket. Så det är dags att omvärdera dina nuvarande värderingar och skapa en ny lista, detta förslagsvis genom att följa processen i Att leva sina värderingar, Del 1.

Beroende på hur snabbt tempo ditt liv går i och hur mycket förändring du upplever kanske du behöver uppdatera dina värderingar med några månaders mellanrum, eller så kanske de förblir relativt oförändrade i flera år.

 

Den ultimata enigheten


Det ultimata målet med att leva sina värderingar är att till slut få dem i enighet med universella principer. När du upplever hur det är att leva enligt olika värderingar kommer du inse vad som verkligen är viktigt för dig. Dina värderingar kanske skiftar en hel del i början när du sätter nya mål och får nya upplevelser, men så småningom kommer de börja stadga och sammanstråla.

Dina värderingar är en representation av din befintliga uppskattning av sanning. De representerar ditt svar till frågan om hur man ska leva. Vissa uppsättningar av värderingar kommer inte lyckas producera de resultat du vill åt; de kanske får dig att känna dig rastlös och ouppfylld. Andra uppsättningar kommer däremot ta dig närmare en känsla av kongruens, och de allra bästa resultaten får du när du agerar med integritet gentemot värderingar som i sig är i enighet med universella principer.

Denna process av att upprätta enighet är lik hur vetenskapsmän försöker upptäcka en matematisk formel för att förklara naturfenomen. Isaac Newtons kända F = ma lag var en approximation av verkligheten. Men den var ej korrekt vid relativistiska hastigheter, och så småningom bidrog Albert Einsten med en mer korrekt formel. Precis som att det fysiska universumet är försöksområdet för hypotetiska fysiska lagar, kommer universumet även ge dig feedback för att du ska veta hur nära dina värderingar är enighet med verkligheten.

Detta upptäckande är i detta fall fortfarande experimentellt, men den kan inte mätas lika vetenskapligt som Newtons gravitation. Den vetenskapliga metoden kräver att ett experiment ska kunna upprepas under samma förutsättningar – men mänskliga problem duplicerar aldrig exakt samma förhållanden. När du har gjort ett engångsbeslut i din karriär eller i ditt förhållande kommer du aldrig möta det exakt samma beslutet med identiska förhållanden igen. Eftersom vi inte kan applicera den vetenskapliga metoden på sådana situationer är det bästa vi kan göra att försöka klassa händelser enligt mönster vi tidigare har upplevt.

Detta innebär att processen för att klargöra våra värderingar är av naturen rörlig och inexakt. Det är också en unik, individuell upplevelse. Du kan inte objektivt bevisa att en uppsättning värderingar är bättre eller sämre än en annan, men du kan börja se mönster med tiden, och dessa mönster kan hjälpa peka dig i riktningen av universella principer.

Existensen av universella principer kan inte bevisas. Däremot, allt eftersom du lever med olika uppsättningar av värderingar länge nog och får tillräckligt med erfarenhet, kommer du börja se att det finns vissa värderingar som massivt överträffar andra i särskilda områden, vilket antyder att det kanske existerar en sann princip som universellt fungerar för alla.

Ett exempel på en möjlig universell princip är rättvisa. Om du faller i enighet med värderingen rättvisa och lever med integritet gentemot den, kommer du troligen se att det fungerar extremt bra. Rättvisa innebär att du behandlar alla du möter som en person, en person som är lika mycket värd som du själv – inte mer, inte mindre. Rättvisa är den fundamentala värdering på vilken demokrati är uppbyggt; USAs grundare, till exempel, fastställde denna värdering som en ”självklar” sanning, det vill säga att de ansåg att rättvisa/jämställdhet är en universell princip.

Föreställ dig att du måste designa ditt eget system för att driva ett företag eller land, och inte i förväg vet vilken roll du kommer ha när det väl lanserats. Det verkar rimligt att du skulle prioritera att designen på systemet innebar rättvisa för alla deltagare högt.

När dina värderingar inte är eniga med värderingen rättvisa kommer du finna att dina resultat drabbas negativt. Om du är orättvis i dina förhållanden eller affärstransaktioner kommer andra inse det och börja anpassa sig till din orättvisa, något som säkerligen gör det svårare för dig att uppnå ett åtråvärt utfall när du vill ha det. Personerna i fråga kanske till och med varnar andra för ditt beteende för att göra det svårare för dig att få något gjort genom andra. Så din effektivitet blir svagare ju längre icke-enigheten existerar. Men när du bygger upp ett rykte om att du är rättvis i alla dina handlingar kommer du upprätthålla ett starkt förtroende gentemot andra, och det kommer göra det mycket lättare att framkalla samarbeten.

Steve tror personligen att det ultimata målet med att leva och förfina sina värderingar är att identifiera och uppnå kongruens med universella principer. Då överensstämmer äntligen din syn på verkligheten med verkligheten i sig, och i det långa loppet kommer dina handlingar om och om igen producera de bästa möjliga resultaten. Detta är inte heller bara en individuell resa – det är en resa som hela mänskligheten upplever med varje århundrade som går. Sociala skapelser som demokrati, slaveri, eller dödsstraff kan anses vara en del av ett evigt pågående klargörande av värderingar.

Lever du ditt som DU vill? Om inte, börja vägen dit nu!

Det är viktigt att förstå att man aldrig blir färdig med sin personliga utveckling. Vanliga tankar hos oss alla är; “när jag är det här/kan det här då kan jag bli nöjd och lycklig”. Det finns alltid nya nivåer eller nya saker att lära sig och därför blir man aldrig färdig så det är lika bra att njuta av vägen dit.

 

Övning – Skriv ner hur du vill vara som person!

Svara på dessa frågor och titta på svaren så ofta du kan, helst varje dag!

 

Hur vill jag vara som person?

Ex: Bli mer social, framgångsrik, ha högre status, vara snäll, ärlig, rolig osv…

Hur vill jag att min livsstil ska se ut?

Ex: Vart vill jag bo? Hur mycket vill jag tjäna? Hur vill jag att mina relationer ska se ut? Vad vill jag göra på dagarna?

Vad är sakerna jag vill lära mig här i livet?

Ex: Spanska, spela gitarr osv…

Vad är sakerna jag vill hinna göra innan det är försent?

Ex: Resa jorden runt, hoppa fallskärm, bo utomlands osv…

 

Har du svårt att svara på frågorna? Ett bra tips är att skriva ner dina tankar regelbundet och se vad som alltid finns där eller ständigt återkommer. Det är en bra indikation på vad du verkligen vill göra i livet.

Lär dig hur du lever med integritet gentemot dina värderingar, Del 1

Det finns många böcker som betonar hur viktigt det är att förstå sina personliga värderingar, att få klarhet i vad som är viktigast för oss i livet. Men det är sällsynt att hitta en källa som täcker detta oerhört användbara koncept tillräckligt djupgående. De flesta verk som handlar om värderingar tar dig genom en process av att utvinna dina nuvarande värderingar och stannar sedan där. Men låt oss gå mycket djupare in i detta ämne. Jag vill, med Steve Pavlians lärdomar, visa dig hur du på ett smart sätt kan länka dina värderingar till dina mål.

I Del 1 kommer vi gå igenom en steg-för-steg-process för att utvinna och prioritera dina personliga värderingar. Då detta är en vanlig övning i böcker inom personlig utveckling är det är fullt möjligt att du redan har en sådan – med det sagt är det ändå ingen dum idé att läsa igenom denna process. Vem vet, kanske fördjupar den din nuvarande förståelse.

Du kommer också lära dig hur du lever med integritet gentemot dina värderingar, detta i hopp om att visa hur du medvetet kan använda dina värderingar för att fatta beslut och handla i vardagen. Det är trots allt lönlöst att upptäcka våra värderingar om vi sedan bara arkiverar bort och försummar dem. Mer om detta i Del 2!

Varför spelar värderingar roll?


Den huvudsakliga fördelen med att veta dina värderingar är att du kommer få en enorm klarhet, men i slutändan måste du även använda denna nyfunna klarhet för att göra konsekventa val och agera beslutsamt. Så, hela poängen med att upptäcka dina värderingar är att förbättra resultaten du får inom de områden i livet du värdesätter högst.

Värderingar är prioriteringar som säger du hur du ska spendera din tid – här och nu. Bland många finns det två grymma anledningar till att prioriteringar är viktiga för våra liv:

Den första anledningen är att vår tid är en begränsad resurs. Tid förnyar inte sig själv. När vi har spenderat en dag är den borta för alltid. Om vi slösar den dagen genom att lägga vår tid på handlingar som inte producerar de resultat vi söker, är den förlusten permanent. Vi kan tjäna mer pengar, förbättra våra kroppar och (oftast) reparera trasiga förhållanden, men vi kan inte göra om gårdagen. Om vi alla hade en oändlig mängd tid hade värderingar och prioriteringar vart irrelevant, men vi verkar i alla fall här på jorden vara dödliga och ha begränsade livspann – så, om vi värdesätter våra dödliga liv är det logiskt att investera dem på bästa möjliga sätt.

Som alltid är du fri att bestämma vad ”bästa” innebär för dig. Faktumet att vissa delar av livet tilltalar dig mer än vad de gör andra – att olika människor tycker om olika saker – innebär att det kommer gynna dig oerhört mycket att känna till dina värderingar. Å andra sidan, om du anser att alla tänkbara liv är lika bra (oavsett om du är prins eller pank; fit eller fet; helgon eller syndare) så kan du sluta läsa – du behöver inte denna information. Men de flesta kan säkerligen föreställa sig liv som är mycket mer tilltalande än andra.

Den andra anledningen att prioriteringar spelar roll är att vi människor har en tendens att vara rätt inkonsekventa i hur vi investerar vår tid och energi. De flesta av oss är lätt distraherade. Det är lätt att falla in i fällan av att leva för olika prioriteringar varje dag. En dag tränar du; dagen därpå slappar du. En dag jobbar du produktivt; dagen därpå paralyseras du av lathet. Om vi inte medvetet använder våra prioriteringar för att hålla oss till en tydlig och konsekvent kurs kommer vi av naturliga skäl glida av banan och hamna lite var som helst. Och det är inte svårt att föreställa sig att denna livsstil i regel ger dåliga resultat. Tänk dig, till exempel, ett flygplan som hamnade vart vinden än tog den – vem vet var den till slut skulle landa? Och flygturen i sig skulle troligen vara stressfylld och osäker.

Så av dessa två anledningar – vår begränsade tid och förkärlek för distraktion – blir det extremt viktigt att medvetet känna till och leva enligt sina värderingar. Värderingar agerar som vår kompass som varje dag för oss tillbaka på kursen, så att vi dag efter dag rör oss i den riktning som tar oss närmare och närmare vår definition av det ”bästa” möjliga livet vi kan leva. Det ”bästa” är ditt eget ideal, men otvivelaktigt kommer du, när du kommer närmare och närmare detta ideal, njuta av de ökande positiva nyanserna av ”bättre.” Detta är logiskt eftersom många resultat i livet existerar på ett kontinuum – det finns några separata enheter såsom att vara gift eller inte gift, bilägare eller inte bilägare; men faktorer som din hälsa, finansiella status, intimitet, och nivå av glädje är generellt sett kontinuerliga, det vill säga att de stegvis kan bli bättre eller sämre. Och det verkar rimligt att mer hälsa, mer lycka, mer rikedom, mer intimitet, mer inre frid, mer kärlek, etc. är bättre än mindre.

Men här är den intressanta delen: Eftersom vår tid är begränsad, och eftersom det tar tid att röra sig i kontinuumet genom nyanserna av ”bättre,” kan vi sällan omedelbart nå ”bäst.” Vi kan inte landa vårt plan riktigt än – det flyger fortfarande. Vidare, alla har olika definitioner av vad ”bäst” betyder för dem. För vissa är bra hälsa ett absolut måste. För andra är det viktigast att vara omtänksam. Och för var och en av dessa värderingar har alla människor nått olika nivåer på sina egna kontinuum. Så föreställ dig att det finns ett antal plan i luften, och att alla har startat vid olika ställen och har olika slutdestinationer. Du kan då inte sätta alla plan samma kurs om du vill att de till slut ska landa på sina respektive ”bästa” flygplatser. Varje plan kräver sin egna individuella kurs.

Som ett mer mänskligt exempel: Alla är just nu i olika hälsoskick, och alla har olika ideal för sin ”bästa” möjliga hälsa. Så den kurs varje person tar från sin startpunkt till sina egna bästa hälsoskick kommer vara unik. På grund av dessa individuella skillnader kommer några av dina ”plan” vara mycket längre ifrån sina flygplatser än andra. Om du vill väga 70 kg och just nu väger 72,5 kan detta plan se sin flygplats bakom bergen och rör sig mot landningsbanan. Om du vill bli en miljonär och just nu är luspank med en låg inkomst är det planet, å andra sidan, mycket längre bort.

Eftersom du inte kan göra allt samtidigt måste du prioritera vilka plan som är viktigast för dig. Du kanske inte har möjlighet att landa dem alla inom din livstid eftersom du inte vet hur lång ditt livspann är; du kan inte heller vara säker på hur lång tid det kommer ta att landa de olika planen. Men, make no mistake, ju närmare ett av dina flygplan kommer sin flygplats, desto bättre kommer det området i ditt liv vara.

Nu, låt oss inleda processen.

Att framkalla dina värderingar


Tiden är kommen för att gå igenom en steg-för-steg-metod för att skapa din egna värderingshierarki. Var dock beredd på att detta kan vara en tidskrävande process, och att den kommer kräva din koncentrerade uppmärksamhet. Så om det inte är ett bra tillfälle för dig att göra detta, läs gärna igenom allt nu och gör sedan färdigt det när du kan avsätta den krävda tiden. Det är kräver lite möda, men det är värt ansträngningen.

Frågan du vill ställa dig själv är: Vad är verkligen viktigt för mig i livet?

Brainstorma en lista av dina värderingar som svar på denna fråga. Försök att reducera dina svar till ett eller två enstaka ord som inkapslar varje svar. Till exempel, om ett av dina svar är, ”att ha en framgångsrik karriär,” kan du reducera det till värderingen ”framgång.”

Oroa dig inte för hur du har rangordnat din lista än eller hur lång den är. Få bara ned allt i skrift.

Så, det kanske slutar med att du har en sådan här lista:

 • Kärlek
 • Hälsa
 • Rikedom
 • Bekvämlighet
 • Nöje
 • Glädje
 • Framgång
 • Lärande
 • Frid
 • Intimitet
 • Äventyrlighet
 • Säkerhet

Det finns ingen fast regel på hur lång din lista borde vara, men ett bra intervall att sikta på är en lista inom spannet av 10-15 värderingar. Om du har mer än detta, överväg att rensa bort de marginella värderingar som bara knappt fick vara med på listan, och/eller kombinera ett flertal värderingar som är nästintill identiska och lägg dem på en enstaka rad, exempelvis prestation/bedrift.

Att prioritera dina värderingar


Nästa steg är att prioritera din lista. Detta är oftast det mest tidskrävande och svåraste steget eftersom det kräver lite medvetet tänkande.

En grym metod (den som Steve föredrar) för att prioritera sin lista med värderingar är att först identifiera toppvärderingen, sedan den näst högsta, och så vidare tills du har ommöblerat listan, rangordnat efter prioritet från toppen till botten. Så, du kanske börjar med att ställa dig själv dessa frågor: Vilken av dessa värderingar är verkligen den viktigaste för mig i livet? Om jag endast kunde tillgodose en av dessa värderingar, vilken skulle det vara? Svaret på dessa frågor, i synnerhet den sistnämnda, är din #1-värdering. Rör dig sedan nedför listan och fråga dig själv vilken av de återstående värderingarna är den näst viktigaste för dig, och så vidare, tills du har sorterat hela listan utefter prioritetsordning.

Ibland kommer din högsta prioritetsvärdering vara uppenbar för dig. Andra gånger kommer du ha minskat ned valmöjligheterna till ett par alternativ, men därefter ha svårt att avgöra vilken av dem som verkligen är den viktigaste. Om det händer, hitta på ett scenario för varje värdering, och jämför sedan de olika scenarierna.

Till exempel, om du försöker bestämma vad som är viktigast för dig mellan ”lärande” och ”frid,” ställ då dig själv frågan ”Vad skulle jag helst göra – läsa en bok eller meditera?” Detta exempel gör antagandet att läsandet av en bok skulle tillgodose din värdering av lärande, och att meditation skulle tillgodose din värdering av frid, vardera i ungefär samma utsträckning.

Så, ponera att vi har sorterat vår ovanstående lista och kommit fram till detta:

 • Frid
 • Kärlek
 • Intimitet
 • Säkerhet
 • Bekvämlighet
 • Glädje
 • Nöje
 • Hälsa
 • Lärande
 • Äventyrlighet
 • Rikedom
 • Framgång

Vad kan du säga om denna person? När du känner till en persons värderingshierarki borde du ha en hyfsad chans att göra en bra förutsägelse om deras beteende. Om denna person lever trogen sina värderingar kommer hon leva ett liv fokuserat på frid, kärlek, och intimitet före allt annat. Hennes förhållanden (både med henne själv och med andra) kommer vara oerhört viktiga för henne, och hon skulle aldrig välja framgång inom karriären över sin familj.

Å andra sidan, ponera att denna person istället har prioriterat sina värderingar i den exakt motsatta ordningen:

 • Framgång
 • Rikedom
 • Äventyrlighet
 • Lärande
 • Hälsa
 • Nöje
 • Glädje
 • Bekvämlighet
 • Säkerhet
 • Intimitet
 • Kärlek
 • Frid

Vad är detta för typ av person? Nu har vi någon som förmodligen är väldigt fokuserad på karriären, möjligen en entreprenör. Hon kommer leva ett väldigt olikt liv jämfört med personen som hade frid som sin toppvärdering. Att bli framgångsrik och rik är viktigare för denna person än hennes personliga förhållanden – teoretiskt sett, om hon har ett val mellan att göra ett framsteg inom karriären eller åka på en familjesemester, kommer hon nästan alltid prioritera karriären.

Åter igen, detta är onekligen en svår och utmanande process. Detta är inte lätta beslut att ta. Om en värdering får en plats på din lista är den definitivt viktig för dig. Genom att medvetet prioritera dina värderingar kommer du kunna förlita dig på dem när du fattar viktiga beslut i framtiden. Om du, till exempel, vet att det absolut viktigaste för dig här i livet är att känna en inre frid, kommer det vara lättare för dig att säga nej till de saker som rör dig bort från denna frid.

Nu när du har din egen värderingshierarki gjord kanske det känns som om du just har låst upp något viktigt. Många böcker som talar om värderingar behandlar det minst sagt så. Men… denna lista är i sig inte särskilt viktig. Denna lista talar bara om för dig vilka värderingar som redan har betingats in i dig – av din uppväxt och samhället. Om vi pratar enligt vår flygplansliknelse, denna lista säger dig var någonstans dina plan just nu är på väg. Men det är inte nödvändigtvis den riktning du vill att planen ska fortsätta åka i.

Ompröva dina värderingar


Nu kommer den intressanta delen. Du måste inte fortsätta leva enligt samma värderingar som du hittills gjort. Du kan medvetet ändra dem – till och med radikalt så om du önskar. Du kan gå från att vara en person som värderar frid högst till en vars topprioritet är framgång, eller vice versa. Du är inte dina värderingar. Du är tänkaren av dina tankar, men du är inte tankarna i sig. Dina värderingar är din nuvarande kompass, men de är inte det riktiga du.

Är det verkligen möjligt att du medvetet kan ändra dina värderingar? Ja, det är det. Det kommer bli tydligt i Del 2 av detta inlägg, där vi utforskar hur vi medvetet kan leva i enighet med våra värderingar. Men, nu, låt oss ge oss på denna fråga: Varför skulle du vilja ändra på dina värderingar?

Du kan vilja ändra på dina värderingar när du förstår och accepterar vart de håller på att ta dig och inser att det du just nu värderar kanske inte kommer tillåta dig att njuta av det ”bästa” möjliga livet för dig. Ditt ”bästa” liv är din vision av alla de destinationer du vill nå – det mest fantastiska ultimata öde du kan föreställa dig. Men dina värderingar är endast ett mått på din nuvarande kurs, och i de flesta fall är dessa två ting inkongruenta; det vill säga att dina nuvarande värderingar inte är i linje med kursen mot ditt bästa liv.

Ta en liten stund nu för att känna vad detta innebär för dig personligen. Om du fortsätter leva enligt dina nuvarande värderingar kan du förvänta dig att få samma resultat som du redan nu får, möjligen aningen bättre om du applicerar dem mer medvetet. Men det finns förmodligen en liten del av dig som inte är helt nöjd med vart du kommer hamna om du fortsätter på samma kurs. Vilka är ”flygplatserna” dina plan kommer flyga över men inte landa på? Kommer du aldrig uppleva ett intimt, älskande förhållande? Kommer du aldrig ha barn? Kommer du aldrig bli rik? Kommer du aldrig bygga upp en fantastiskt energisk fysisk kropp? Kommer du aldrig resa runt världen? Kommer du aldrig hjälpa din favoritvälgörenhet? Kommer du aldrig känna att du helt lever i linje med din spirituella tro?

Vad händer om dessa ”aldrig” plötsligt kunde bli möjliga för dig? Hur kan de bli det? De kan bli möjliga för dig genom att skifta dina värderingar. Och här är nyckeln: Du behöver inte upprätthålla samma värderingar livet ut. Du kan byta dem hur ofta du vill. Steve berättar att han gör om sin egen lista med värderingar varje 3-6 månader.

När du ändrar på din lista med värderingar och medvetet agerar i linje med den, ändrar du på ditt beteende och därmed även dina resultat. Och detta kan leda till otroliga, nya erfarenheter. Till exempel, om din toppvärdering är hälsa och du redan är i grym fysisk form, vad skulle hända om du ändrade din toppvärdering till rikedom? Du skulle skära ned på dina träningspass i ett tag och investera en enorm mängd energi på att bli rik. Din investering i hälsan skulle tappa lite, men i det kortsiktiga gör det nog ingen avsevärd skillnad. Hälsa kanske fortfarande står väldigt högt på din lista, men den är bara inte nummer ett längre. Så genom att avsiktligt fokusera på din nya toppvärdering rikedom, kommer du så småningom nå framgång i att skapa rikedom.

Men när du har blivit väldigt rik kanske du inte längre får någon tillfredsställelse av att fortsätta tjäna mer och mer pengar. Nu bestämmer du dig istället för att ändra din toppvärdering till omtanke – så du använder i detta scenario ditt rika och hälsosamma jag för att, med omtanke, hjälpa andra. Genom denna process av att medvetet skifta dina värderingar har du gått från en gymråtta till en entreprenör till en filantrop. Du har levt ett fantastiskt liv. Men om du alltid skulle hålla fast vid dina ursprungliga värderingar skulle du bara uppleva livet som en gymråtta. Och större delen av din sanna potential skulle förbli outnyttjad.

Att byta dina värderingar


Så hur kan du bestämma dig för hur du ska ändra på dina värderingar? Du går igenom en process väldigt lik den du gjorde när du listade och prioriterade dina värderingar förut, men nu gör du den istället med dina destinationer – dina mål. Processen för detta är exakt samma som den som beskrevs ovan. Du repeterar bara ovanstående steg med dina mål istället för dina värderingar. Här är ett exempel på en lista med mål:

 • Gå ned i vikt till 75 kg
 • Bli en miljonär
 • Flytta till Los Angeles
 • Bli en fastighetsmäklare
 • Resa genom varje land i Europa
 • Bli förälskad och gifta mig
 • Hålla ett tal inför 5000 personer
 • Hoppa tandemhopp
 • Få en roll i en film
 • Besöka månen
 • Springa ett maraton

Så, åter igen, skriv ned dina mål. Bestäm dig för vilka som är de viktigaste för dig. Prioritera dem. Och i detta fall är det okej om du har fler än 10-15 stycken. Fler än 100 är till och med OK; det kommer bara ta längre tid att prioritera dem.

Dessa mål representerar de upplevelser som du känner är del av det ”bästa” livet du kan tänkas leva. Inte ett bra liv. Inte ens ett grymt liv. Det bästa livet. Om ett liv där du aldrig reste genom Europa inte skulle vara det absolut bästa livet för dig, inkludera det målet i din lista.

Om vi igen återvänder till vår flygplansliknelse, denna lista med mål representerar din lista med flygplatser. Ser du nu problemet med att ha en statisk, icke-rörlig lista med värderingar som varar hela livet? Hur kan en enstaka värderingslista tillåta dig att göra alla dessa landningar? De värderingar som kommer göra dig till miljonär är förmodligen inte desamma som kommer få dig gift. Och de värderingar som kommer göra så att du hoppar tandemhopp är nog inte desamma som kommer få dig att bli en fastighetsmäklare. Vid något skede i ditt liv så kommer du behöva fokusera helhjärtat på ett av dessa mål medan du låter de andra sjunka lite.

Om du inte lyckas fokusera din energi på de mål som verkligen är viktiga för dig kommer några av dem sjunka helt, och detta är ett tungt pris att betala. Du kanske lyckas i din karriär men aldrig gifter dig. Eller så kanske du gifter dig men aldrig njuter av att vara fysiskt vältränad. Tänk tillbaka på de stora och meningsfulla mål som du redan har uppnått. Behövde du inte gå igenom en period där uppnåelsen av det målet var din topprioritet? Och i den processen gjorde du (förmodligen undermedvetet) ett skifte i dina värderingar för att tillgodose det målet. ”Jag minns att min fästmö gick in i bröllopsplanerings-’mode’ sex månader innan vi gifte oss.” skriver Steve, ”Hennes toppväderingar under denna tid blev saker som organisering och förberedelse, men efter vår smekmånad var de inte längre hennes toppvärderingar. De behövdes inte längre till samma utsträckning.”

Nu när du har din målhierarki, välj de främsta en eller två målen och utforma medvetet en lista med värderingar som kommer leda dig till att uppnå dem. Låt oss säga att din mållista är prioriterad som den ovanstående – ditt #1-mål är att gå ned i vikt till 75 kg. För att uppnå detta mål kanske du gör hälsa din #1-värdering. Sedan kanske du gör självdisciplin till din #2-värdering, så att du håller dig till din diet och ditt träningsprogram. Och sedan kanske lärande blir din #3-värdering, så att du tar dig tiden att utbilda inom kost och dieter. Ha i åtanke och designa dessa värderingar enligt dina egna personliga omständigheter. Vidare, som vilken annan färdighet som helst tar detta övning, men med tiden kommer du bli bättre och bättre på att designa dina värderingar så att de tillgodoser dina mål.

När du än uppnår ett stort mål är det ett bra tillfälle att välja ett nytt mål och uppdatera din lista med värderingar för att tillgodose det. När du har sprungit maratonet och du känner dig redo att ge dig på något annat, som att bli miljonär, kan du trappa ned hälsan ett par steg och endast satsa på att underhålla den, medan du istället drar upp värderingar som rikedom, framgång, och mod till listans topp för att hjälpa dig bemöta den nästa utmaningen.

Många böcker om värderingar föreslår att du utvinner dina mål ur dina värderingar. Steve, och jag själv, rekommenderar den motsatta metoden – att du utvinner dina värderingar ur dina mål. ”Jag har spenderat år med att försöka använda den första metoden, och resultatet var en hel del frustration.” berättar Steve, ”Jag kände alltid att jag saknade något eftersom min statiska lista med värderingar aldrig verkade tillåta mig att uppnå vissa mål. Så småningom klurade jag ut att det är målen som kommer i första hand, och sedan kan värderingarna anpassa sig till de målen; när ett mål sedan är uppnått, kan en helt ny hierarki av värderingar skapas.” Flygplansliknelsen gör denna skillnad väldigt tydlig – innan du kan sätta en kurs som ditt plan ska följa, måste du först fastställa vilken flygplats den ska landa på. Om du sätter kursen utan att veta destinationen, kommer du uppleva en enorm frustration när du försöker få dina plan att landa där du anser att de borde landa.

I Del 2 av detta inlägg kommer du lära dig hur du medvetet kan applicera din lista med värderingar för att fatta beslut och uppnå dina mål.

Förbättra din självkänsla med dessa 5 övningar

Din självkänsla är direkt kopplad till hur bra du mår, din lycka och hur väl du presterar i livet.

Definitionen/betydelsen av självkänsla är hur mycket vi tycker om, respekterar och värderar oss själva under interaktion med andra människor.

Det är sunt att ha höga tankar om sig själv, att den man är och det man gör betyder något. Hög självkänsla ska inte förknippas med narcissism, då en narcissist är en person som älskar och dyrkar sig själv på ett sjukligt sätt.

Man ska också vara medveten om att vi alla kan träna upp och stärka vår självkänsla genom att göra vissa saker.

Skillnad på självkänsla och självförtroende

Självkänsla eller ibland kallat självuppfattning, handlar om vår självkännedom. Det är den uppfattningen vi har om vårt eget värde. Självförtroende har mer med specifika prestationer att göra.

Självförtroendet är kopplat till att vi vet att vi klarar av saker eller att vi är bra på att till exempel utföra vissa uppdrag i vårt arbete. Vi känner oss säkra på det vi gör.

Självkänsla handlar mer om att vi vet att vi duger som vi är och att, oavsett vad som händer, ser vi alltid vårt eget värde som människa.

Det finns många definitioner på begreppet självkänsla, men en som förklarar bra vad det handlar om är denna: Upplevelsen av och tilliten till sitt eget värde som människa, oavsett framgångar eller misslyckanden, förmågor eller funktioner.

Ju mer du tycker om dig själv, desto mer tycker du om andra

Självkänsla innebär också att man har förmågan att bekräfta andra människor och se deras värde. Det skapar en positiv energi som leder till att den andre tänker detsamma om dig.

Självkänsla gör också att vi som individer på ett naturligt sätt kan framhäva oss själva på ett positivt sätt. Det betyder inte att man framhäver sig framför andra, på deras bekostnad. Tvärt om, så är det oftast personer som har god självkänsla som inte låter andra komma i kläm, utnyttjas eller mobbas. En person med bra självkänsla utstrålar positiv energi vilket gör att andra tycker om den personen mer.

Så då är frågan.

Hur man får bättre självkänsla? Hur stärker man den?

Här är några övningar du kan börja med direkt.

Sätt upp ett mål och uppnå det

Att prestera får oss att må bra. Självkänslan ökar när vi presterar och när vi presterar ökar vi vår självkänsla; de går hand i hand. Så börjar redan nu med att sätta ett mål. Det kan vara något enkelt som:

 • Gå ner 3kg i vikt.
 • Ring en person varje vecka som betyder något för dig och som du inte pratat med på länge.
 • Läs 10 minuter varje kväll i en bra bok som intresserar dig.

Målsättningen kan handla om precis vad som helst, men det ska kännas att den tilltalar dig. Gör denna enkla övning så kommer du snabbt märka att allt i livet känns lättare; du börjar tycka om dig själv mer, din självkänsla ökar.

Var disciplinerad

Att disciplinerat göra de saker du satt som mål är viktigt, för disciplin skapar självkänsla och vise versa. Därför är det bra att börja med enklare målsättningar och gradvis öka ambitionen.

När du nått i mål med fler saker kan du höja ribban och utföra större utmaningar. Vår hjärna är programmerad att få oss att må bra när vi presterar. Den frigör endorfiner som är hjärnans lyckodrog.

Motsatsen sker också när vi inte gör något i livet eller struntar i de saker vi vet vi borde göra. Små steg är det som gäller. Du har tagit det första steget i rätt riktning nu genom att läsa detta.

Dina värderingar, ditt arbete – vem är du?

Människor som mår bra och har stark självkänsla lever som de lär. De har funderat över sina värderingar och vad de innerst inne tror på. De har analyserat vad de gör bra och har gjort bra hittills i livet.

Vad står du för? Stå upp för det du tror på och låt ingen trycka ner dig med glåpord och tillmälen. Ofta är det personer som själva inte mår bra som försöker använda härskatekniker för att lyfta fram sin åsikt eller få sin vilja igenom.

Vad skiljer dig från andra? Funderar över vad du gjort som är bra, vad är du duktig på, vad tycker du är roligt att göra? Här är dock viktigt att inte jämföra sig själv med andra när det kommer till saker vi inte kan påverka. Vårt utseende och personliga drag är medfött och dessa saker är din styrka, även om det ibland kan vara svårt att se för stunden. Du ska heller inte jämföra vad andra gör bättre, utan fokusera istället på de saker du är bra på. Det finns många saker du är bra på, det kan bara ta lite tid att hitta dem. Fråga andra vad du gör bra, ge dem tid att svara.

En annan sak som tynger många utan att de reflekterar över det är deras jobb. Allt för många går dagligen till ett arbete de inte tycker och vantrivs med. Det skapar stress och gnager på självkänslan.

Tycker du om ditt arbete? Om inte kanske det är dags att titta på andra vägar. Vi har i vårt land fantastiska möjligheter att när som helst i livets skede sadla om och byta karriär. Det är ditt liv och du kan göra precis vad du vill.

Att bli uppsagd kan vara det bästa som kan hända

Pratar man med personer som blivit avskedade pga. arbetsbrist eller annan anledning så är det inte sällan att de något år senare tycker att det var det bästa som kunde hända. De blev tvingade att tänka om, att tänka nytt. Du behöver dock inte vänta på att någon annan ska avbryta din nuvarande anställning. Nya dörrar öppnar sig när man vågar stänga den bakom sig. Det gäller allt i livet.

Ju mer du lever i harmoni med dig själv, den du verkligen är, desto bättre kommer du att må och desto högre självkänsla kommer du att få.

Affirmationer och frågor

Affirmationer är korta positiva påståenden om dig själv. Det handlar om att säga saker till oss själva som vi vill ska vara sant, t ex ”Jag är bra, frisk och mår fantastiskt”. Denna punkt är dock lite kontroversiell då viss forskning pekar på att en del människor inte mår bättre av detta. Men å andra sidan är motsatsen att tala negativt till själv heller inget som skapar framsteg. Ex ”Jag är värdelös”.

Om du står inför en situation, ställ dig frågan. ”Kan jag lösa detta?” eller ”Hur löser jag detta?” Det gör att din hjärna kan komma med lösningar som skapar framgång och höjer din självkänsla.

Så denna punkt kan vara individuell. Testa dig fram och se vad som fungerar bäst.

Uppmärksamma andra i din omgivning

Studera andra människor omkring dig och ge dem beröm för vad de gör och få dem att känna sig värdefulla. Lyssna på dem, var där för dem och behandla dem som du själv vill bli behandlad. Det i sin tur kommer att leda till att de tycker om dig mer, finns där för dig, vilket kommer att öka din självkänsla och din uppfattning om ditt värde som människa.

Mycket av texten ovan är inspirerad av Brian Tracy som under många studerat framgångspsykologi och det mänskliga psyket.

Nathaniel Branden är en annan person som skrev flera böcker på området.

De sex pelarna som Nathaniel nämner i sin bok är:

1. Lev medvetet.
2. Självacceptans.
3. Ta personligt ansvar.
4. Var självbekräftande.
5. Lev målmedvetet/meningsfullt.
6. Personlig integritet.

Barn och självkänsla

Använd även tipsen för att stärka ditt barns självkänsla. Barn som lär sig sitt eget värde mår och presterar bättre inom alla områden i livet. Det är kanske den bästa gåva ett barn kan få.