Tillsammans med en psykopat?

VAD DU ABSOLUT INTE SKA GÖRA! 

Vardagspsykopaten är den vanligaste psykopattypen som man möter i till exempel nära relationer, på arbetsplatser och som chefer, kanske grannen. Det kan också vara den som du trodde var din bästa vän.

Det är inte sådana psykopater som man så lätt bara springer ifrån och som man inte behöver träffa igen, till skillnad mot till exempel många bedragare, bilskojare eller i synnerhet bankrånare, som man förmodligen aldrig ser mera.

Vardagspsykopaten är en person som många tvingas leva med och som de kanske inte kan göra sig kvitt utan mycket stora uppoffringar. De stjäl din energi, ibland dina pengar och de gör det systematiskt. De knäcker dig. Därför tänker du kanske i fel banor. Därför kanske du funderar på det som du verkligen genast skall slå ur hågen och som tas upp under nästa rubrik: “Det du absolut inte ska göra!”.

Det är lättare att komma över att man lurades på en vara som man köpte över internet, att bilen försvann när man lämnade in den på service eller att man råkade vara i butiken när den rånades, än att man dagligen utnyttjas, förtalas, kränks och förnedras på arbetet eller av en sambo eller äkta maka/make. Därför är det den sistnämnda gruppens offer som står i fokus i det här inlägget,.

Meningen med inlägget är att psykopatens offer skall kunna hämta idéer om hur man klarar sig ur situationen så helskinnad som möjligt efter att man har fastnat i psykopatens klor. Det är nämligen en svår sak av flera skäl.

Offret, särskilt i en nära relation, har initialt nästan alltid blivit väldigt väl behandlad, höjd till skyarna och känt sig stormande förälskad. När kränkningarna kommer och parasitismen börjar frodas känner sig offret som om det står utan stöd från omgivningen. Den behandling som offret då drabbas av inleds först sedan psykopaten har isolerat sitt offer från de vänner och närstående som först fanns.

Psykopaten bryter ned sitt offer psykiskt och stjäl, som sagt, all energi, samt skapar ett kaos runt sitt offer så att detta till slut inte vet hur det skall kunna bryta sig loss.
Därutöver tillkommer att det kan vara kostsamt att ta sig ur ett sådant förhållande och om ekonomiska medel en gång fanns att tillgå är de i allmänhet förbrukade av den parasiterande psykopaten.

Det kan också vara svårt att frigöra sig från en hotfull psykopat. Likaså kan en del vägra att släppa greppet. Särskilt svårt kan det vara om man har barn tillsammans med en psykopat, speciellt om psykopaten använder barnen som vapen, utpressningsverktyg och liknande mot sitt offer.

Inte sällan uppstår rättsliga tvister mot psykopaten, eller tvärt om och här blir det största dilemmat att alla myndigheter hellre tror på psykopatens lögner än på offret eftersom de ljuger hänsynslöst och övertygande, samt visar upp sin charmfullaste sida.

Det är lätt hänt att börja tänka på en utväg, som man absolut inte ska tänka sig, den destruktiva utvägen: “Det du absolut inte ska göra!”

Du som läser detta, du kanske sitter fast i ett hopplöst förhållande med en person som närmast kan liknas vid djävulens dotter eller son. Om det är det som har fört dig in på denna sida, då känner du hopplöshet, du känner obeskrivlig smärta och förtvivlan och du ser kanske bara en utväg, att begå självmord.

Du behöver någon att tala med!
Självmord är den sämsta lösningen och det kommer en dag då du inser det, om du inte gör det just nu.

 

För att ge dig lite hopp:

Den dagen kommer när du är starkare än innan du träffade psykopaten!

Den dagen är inte så avlägsen som du tror i det tillstånd du nu befinner dig!

Bor du tillsammans med en psykopat som har tagit allting ifrån dig – då har du inget mera att mista om du lämnar psykopaten!

Ditt liv är fullt av val – lita på dig själv!

Kom ihåg att det finns många som är villiga att lyssna på dig trots att psykopaten har isolerat dig från alla vänner och anhöriga.
Dina vänner och anhöriga saknar dig! De vill ha dig tillbaka! De är glada när du kommer till dem!
Glöm aldrig det!

Har jag att göra med en psykopat?

1. Undersök vilka Psykopaten känner och tag reda på hur mycket som stämmer av vad Psykopaten säger/har sagt.
Du kan då få andras uppfattning och synpunkter på sådant som du har funderat över. Möjligen bekräftas karaktärsdrag  som nämns i PCL-r: talför/ytligt charmig, förhöjd självuppfattning/grandios, behov av spänning/blir lätt uttråkad, patologiskt lögnaktig, bedräglig/manipulativ, saknar ånger och skuldkänslor, ytliga affekter, kall/bristande empatisk förmåga, parasiterande livsstil, bristande självkontroll, impulsiv och ansvarslös eller att Psykopaten inte tar ansvar för sina egna handlingar, till exempel skyller ifrån sig, bagatelliserar, förnekar eller ändrar på sanningen.

Speciellt om du kommer i kontakt med tidigare partners kan du fråga om eventuell otrohet (promiskuöst sexuellt beteende) och om hur det förhåller sig med Psykopatens framtidsplaner, det vill säga frågan om Psykopaten saknar realistiska och långsiktiga mål.

Har du möjlighet att tala med Psykopatens syskon, föräldrar, barndomsvänner/skolkamrater kan du fråga om tidiga beteendeproblem och eventuell ungdomsbrottslighet. det här är sådant som ofta försvinner med ökad mognad, men finns det fler fakta som tyder på en personlighetsstörning bör detta givetvis vägas in i diagnostiken.

Observera att dessa syskon, föräldrar och övriga kanske vid behov också kan vittna om det kommer till någon slags tvist, rättsprocess eller liknande!

2. Kontrollera med Tingsrätten om Psykopaten har dömts för brott. I så fall bör det också framgå om Psykopaten fått frihetsberövande straff och har begått lagöverträdelser i samband med villkorad frigivning/utskrivning och om det förekommer en kriminell mångsidighet. Oavsett om det inte framkommer något som tyder på psykopati än kriminalitet bör detta vara skäl nog för att överväga om Psykopaten är någon som är värd att umgås med.

3. Kontrollera med Skattemyndigheten Psykopatens inkomst. Tänk efter om Psykopaten rör sig med mer pengar än man kan förvänta sig av en person med inkomster i den storleksordning som framgår av uppgifterna som du får av myndigheten.

4. Kontrollera med Kronofogdemyndigheten om Psykopaten har skulder och om det är så, bör man ta reda på vad slags skulder det är. Det kan röra sig om obetalda avgifter till brottsofferfonden, skadestånd och liknande, som bör få varningsklockorna att ringa.

5. Kontrollera om Psykopaten har bytt arbetsplats anmärkningsvärt ofta och om möjligt ta reda på varför. Om möjligt kan man försöka kontakta tidigare arbetskamrater.

6. Kontrollera om Psykopaten har bytt bostad/mantalsskrivningsort anmärkningsvärt ofta. Kanske handlar detta om att Psykopaten har haft många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden. Är det på det viset kan du knappast räkna med att det ska hålla den här gången heller även om Psykopaten inte visar några övriga tecken på psykopati. Om Psykopatens bakgrund tycks vara mycket svår att undersöka, att du inte finner gamla vänner, släktingar och arbetskamrater kan detta vara ett tecken på ett dubbelliv. Sådant är en stark indikation på att det är något som inte stämmer, att du försöker kartlägga en vagabond och psykopat.

Sådana här ingående undersökningar borde alltid göras på nya bekantskaper, men då får man snart väldigt dåligt rykte, som var och en förstår och måste sparas tills man känner ett skriande behov på grund av redan starka misstankar, vilket väl knappast behöver påpekas.

2 reaktioner på ”Tillsammans med en psykopat?

  1. Usch riktigt obehagligt att det finns sådana människor! Jag hoppas verkligen att jag aldrig kommer att träffa på någon sådan kille!! Hoppas för mina vänners skull att det inte händer dem heller!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *